1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

BBRS acupunctuur

Hoe reguleert ons lichaam ?

“Leven is zelfregulerende georganiseerde energie”

Zelfreguleren, organiseren is mogelijk door informatieuitwisseling. Regulatie houdt in:
het in stand houden van evenwicht(en).

Voor een goede gezondheid is nodig: een snelle en nauwkeurige informatieoverdracht.
Dit kan alleen bij een schoon BBRS.

BBRS staat voor Basis Bio Regulatie System. Het BBRS compartiment bevindt zich tussen de cel en het bloed en is een week bindweefsel met daarin speciale cellen met bijzondere taken. Het is het enige weefsel in het menselijk organisme dat als een uitgestrekt "orgaan" overal aanwezig is en contact maakt met alle cellen.

Dit zachte bindweefsel ligt tussen de cellen en bevat ongeveer 60% tot 70% van het menselijk weefsel. Daarbij is het in volume ongeveer 3x het volume van bloed d.w.z. 18 liter. Het is dus in feite verreweg ons grootste orgaan. In de wetenschap is dit regulerend vermogen, dat vooral door middel van het zachte bindweefsel wordt uitgevoerd, bekend als het Basis Bio Regulatie Systeem. Het BBRS.

Het BBRS werkt via informatieoverdracht die d.m.v. zenuwen, bloed en elektromagnetische velden wordt overgedragen. Dit door de zenuwuiteinden en bloedvaatjes in het zachte bindweefsel. Maar het kan ook trilling patronen opslaan (in water) die invloed hebben op het functioneren van het organisme. In het BBRS ligt een netwerk van proteoglycanen en glucosamino-glycanen die de informatie geleiden.

Als een organisme, zoals de mens, niet goed reguleert ontstaat er een disbalans tussen systemen die elkaar in evenwicht dienen te houden. Het BBRS wordt dan ontregeld of vervuilt. Dan is er een eerste begin van ziekte. Het kent 4 componenten, te weten: een cellulair, een humoraal, een neuraal en een immunologisch component.

Als onderdeel en als keuzemogelijkheid voor het behandelen bij kanker, na kanker en/of andere chronische ziekten is de BBRS onontbeerlijk. Parallel acupunctuur en ECIWO acupunctuur zijn twee zeer effectieve behandelmethodes die direct invloed hebben op het BBRS van ons lichaam.

viagra online cialis viagra